Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Про роботу архівного сектору

   Інформація про роботу проведену  архівним  сектором  Чуднівської  райдержадміністрації  за  1 квартал  2017  року
   З початку  2017 року до архівного сектору райдержадміністрації надійшло 92 звернення  громадян, всі  звернення  розглянуті  та  виконані. На  особистому  прийомі  завідувачем сектору за січень-березень  розглянуто  15 звернень громадян.       
    Переважали  соціально - правові  запити,  підтвердження  трудового  стажу  для  призначення  пенсій  на  пільгових умовах  або  за  вислугу  років,  довідки  про  перейменування  колгоспів, земельні питання.
    Запити  виконуються  своєчасно  по  мірі  надходження.   
   Архівним  сектором  постійно  надається  консультаційно-методична  допомога  в організації діловодства та   архівної   справи установам, організаціям та підприємствам  району.  У січні-березні надавалась консультації Відділенню  виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків, Чуднівській та Іванопільській гімназіям,  загальноосвітнім школам  I-III та I-II ступенів Чуднівського району, сектору культури райдержадміністрації, відділу  економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації по розробленню номенклатур справ на 2017 рік,  положень про експерні комісії та архівні підрозділи установ.      
     У 1 кварталі    2017 року   у  секторі  працювали  з  архівними  документами  4 користувачі,  яким  видано  6  справ.
   Спільно з відділом освіти  райдержадміністрації  розроблено Примірну номенклатуру справ для  загальноосвітніх  навчальних закладів району, яка погоджена з ЕПК Держархіву Житомирської області  (протокол № 2 від 31 січня 2017 року).
   СТОВ ім. Шевченка с. Мала Волиця, Чуднівському  об”єднаному управлінню ПФУ в Житомирській області та  Первинній  проспілковій організації працівників  Чуднівського об”єднаного управління ПФУ видано довідки про подальше зберігання документів цих організацій для ліквідації  юридичних осіб.
    За січень-березень 2017 року  відбулося три засідання  експертної комісії архівного сектору, де розглядалися Положення про архівні підрозділи, Положення про експертні комісії із проведення експертизи цінності документів, номенклатури справ  на 2017 рік управлінь відділів райдержадміністрації, районних установ та організацій, загальноосвітніх закладів району; описи  справ постійного  зберігання та   описи  справ з кадрових питань (особового складу) , акти про вилучення  для знищення справ (документів) не внесених до  Національного  архівного фонду підприємств, установ та організацій району.
    Номенклатури справ, описи   справ постійного  зберігання, описи справ з кадрових питань (особового складу)  та  акт про вилучення для знищення справ не внесених до Національного архівного фонду підприємств організацій - джерел формування  Національного архівного фонду  направлені на затвердження ЕПК  Житомирського облархіву.
        З початку року  2017 року прийнято на державне зберігання документи  постійного зберігання :
- Молочківської сільської ради                            - 97 справ;
- В.Коровинецької  селищної виборчої комісії - 9 справ;
- Чуднівської районної виборчої комісії            - 2 справи;
- СТОВ ім.Шевченка с. Мала Волиця                - 26 справ;
- Будичанської сільської  ради                            - 45 справ
       Всього прийнято 179 справ.
      Проводиться  робота щодо  приймання  на державне зберігання справ сільських рад, що увійшли  до  Краснопільської сільської ради (об’єднаної).