Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

До уваги бізнесу!

Запроваджено нові критерії оцінки ступенів ризику об’єктів та визначена періодичність планових перевірок
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 715 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-%D0%BF).
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки належать:
1) вид об’єкта;
2) площа об’єкта;
3) максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об’єкті;
4) умовна висота об’єкта;
5) наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
6) клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта;
7) кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-%D0%BF) за такою шкалою:
- від 41 до 100 балів – високий;
- від 21 до 40 балів – середній;
- від 0 до 20 балів – незначний.
Відповідно планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюється за діяльністю суб’єктів господарювання з такою періодичністю:
- з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
- з середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
- з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.
Слід зазначити, що відповідно до пункту 7 додатка 2 вищевказаних критеріїв ступінь ризику об’єктів суб’єктів господарювання може бути збільшено у разі систематичного невиконання заходів з питань пожежної та техногенної безпеки.


Чуднівський районний сектор
Управління  ДСНСУкраїни
у Житомирськійобласті