Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

АРХІВНИЙ СЕКТОР

РОЗПОРЯДОК   РОБОТИ
АРХІВНОГО  СЕКТОРУ   РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


   Працюємо: з 8  до 17 години;
                       
Перерва на обід: з 13  до  14 години

Прийом громадян  та видача довідок:  вівторок; четвер
                  
                               Вихідні дні : субота, неділя                                    

ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА

Чуднівський районний державний архів у фондах архівного сектору райдержадміністрації згадується з 1966 року, коли 8 грудня 1966 року Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про утворення нових районів Української РСР» в Житомирській області утворено 6 нових районів, в тому числі і Чуднівський. Тоді ж було утворено виконавчий комітет Чуднівської районної ради народних депутатів і в його складі почав функціонувати Державний архів Чуднівського району.  При райвиконкомі він функціонував по 1992 рік.
             
9 липня 1992 року відповідно до рішення № 136 Чуднівської районної ради народних депутатів у зв’язку з утворенням районної державної адміністрації, органу державної виконавчої влади, районна рада припинила свою діяльність. Відповідно до розпорядження представника Президента України від 24 квітня 1992 року Чуднівський районний архів виконкому районної ради народних депутатів був реорганізований у архівний відділ Чуднівської районної державної адміністрації.
       
У зв’язку з реорганізацією районної адміністрації  у 1994 році (відповідно  до рішення 1 сесії районної Ради народних депутатів 22 скликання від 21.07.1994 року № 4  «Про припинення діяльності  секретаріату районної  ради народних депутатів та райдержадміністрації») та у зв’язку із змінами в системі державного управління,  місцевого та регіонального самоврядування у 1995 році (рішення 6 сесії районної Ради народних депутатів  22 скликання від 20.09.1995 року № 57) архівний відділ міняв своє підпорядкування.  З 1995 року це структурний підрозділ районної державної адміністрації.

Розпорядженням голови районної адміністрації від 1 грудня  2008 року    № 107-к архівний відділ стає самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації.
           
26 грудня 2013 року відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації № 110-к архівний відділ було реорганізовано у архівний сектор.
          
Положення про архівний сектор затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації № 76 від 17 березня 2014 року р.  Згідно з Положенням сектор є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, а у галузі архівної справи й діловодства – Державному архіву області, Державній архівній службі України.  Архівний  сектор є окремою юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
           
Основними завданнями сектору згідно з Положенням є: здійснення управління архівною справою та діловодством на території району, контролю за діяльністю архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях; внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання документів; надання підприємствам та організаціям методичної допомоги із складання номенклатури справ, описів справ, упорядкування документів; видача архівних довідок, витягів та завірених копій документів з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян.
        
Тривалий час на архівній ниві району працювали Микола Гусак, Клавдія Рибак,  Євгенія Шпортун, Раїса Прус, Валентина Кальчук.
         
Із 2015 р. і по сьогоднішні архівним сектором Чуднівської райдержадміністрації керує Сімашко-Буркацька Любов Петрівна.
 

          
У двох архівосховищах сектору, площею 90 та 60 м² станом на 01 січня 2020 р. зберігаються документи на паперовій основі: 100 фондів загальною кількістю 22303 од. зб. документів НАФ за 1966-2018 р.р. В тому числі документів періоду незалежності 6783 од.зб.
      
Джерелами комплектування архівного сектору, відповідно до списку № 1 є 70 юридичних осіб, із яких: Чуднівська районна державна адміністрація,  два відділи та два сектори райдержадміністрації, Чуднівська районна рада,  об’єднані територіальні громади,  селищні та сільські ради, районна, міська, селищні та сільські виборчі комісії, 23 сільськогосподарських підприємства, Чуднівський районний суд,  Чуднівська районна спілка споживчих товариств, КНП «Чуднівська центральна районна лікарня », 3 профспілкових організації, Чуднівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2.  
         
Для довідкової роботи найбільш цінними для використання є документи фондів органів державної влади та місцевого самоврядування, а саме протоколи сесій та засідань виконавчих комітетів із 1992 р., розпорядження голови райдержадміністрації. Цінними для використання є і протоколи загальних зборів колгоспників та правління колгоспів, відповідно до яких видаються довідки про членство в колгоспах, вироблені трудодні та інше.