Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Сектор освіти Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області

Контактна інформація

Адреса: 13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 125
Тел.: (04139) 2-12-16, 2-14-76

E-mail: chudniv_osvita@ukr.net

Завідувач сектору освіти: Паращенко Наталія Миколаївна

Сектор освіти Чуднівської райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та управлінню освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.
Сектор освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій, Положенням про сектор освіти Чуднівської райдержадміністрації та ін. У межах своїх повноважень сектор освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.
Освітня мережа району підпорядковується задоволенню індивідуальних освітніх потреб кожної молодої людини відповідно до її запитів та здібностей, створенню рівних можливостей для дітей і молоді у здобутті якісної освіти, формуванню національних та загальнолюдських цінностей, входженню до світового освітньо - культурного простору.

Дошкільна освіта. Сектор освіти, дошкільні навчальні заклади району працюють над виконанням намічених заходів щодо реалізації вимог Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, спрямовують свою діяльність на створення умов для забезпечення права маленьких громадян на отримання освіти. У Чуднівському районі функціонує 34 дошкільні навчальні заклади, що забезпечує потреби населення. Дошкільною освітою охоплено 98% дітей від 3-х до 6 (7) років, в тому числі 100% п’ятирічок.

Загальна середня освіта. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. У районі функціонує 30 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 2 гімназії, 15 ЗОШ І-ІІІ ст., 12 ЗОШ І-ІІ ст., 1 ЗОШ І ст. Із загальної кількості ЗНЗ 5 знаходяться у міській місцевості, 25 – у сільській. У всіх закладах навчається близько 3,4 тис. учнів.

Позашкільна освіта. Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст., важливе значення надається позашкільній освіті як дієвому важелю соціального виховання та формування життєвої компетентності молоді. Наразі у районі функціонує 2 позашкільні заклади: Будинок школяра і станція юних натуралістів. На їх базі працює 78 гуртків, груп та секцій, які відвідують близько 1,4 тис. дітей (41 % від загальної кількості дітей шкільного віку).