Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Організація особистого прийому громадян

Організація особистого прийому громадян

Організація особистого прийому громадян

 1. Особистий прийом громадян здійснюється головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату, керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з затвердженими графіками.

 2. Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації містить дані про місце проведення, дні та години прийому, затверджується головою райдержадміністрації, оприлюднюється через засоби масової інформації.

 3. Графіки особистого прийому громадян у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування, а також графіки виїзних прийомів громадян, затверджуються відповідними керівниками та оприлюднюються.

 4. В райдержадміністрації попередню співбесіду з громадянами, які прийшли на прийом до голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату та організаційне забезпечення прийому здійснюють працівники загального відділу апарату райдержадміністрації.

 5. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації здійснюється у відповідності із затвердженим графіком.

 6. Короткий зміст звернень громадян, з якими вони звертаються на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату вноситься працівниками відділу у картку обліку особистого прийому громадян.

 7. Якщо питання, порушене в усному зверненні, вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо, то таке звернення направляється на виконання відповідним службам, а громадянин за результатами його розгляду отримує від райдержадміністрації або від зазначених служб відповідь у терміни, визначені статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”.

 8. За бажанням громадянина відповідь на його звернення на особистому прийомі може бути як письмова, так і усна.

 9. Письмова відповідь за результатами особистого прийому готується згідно з вимогами, передбаченими пунктами 8, 9, 10 цього Порядку.

 10. Під час проведення особистого прийому громадян головою райдержадміністрації безпосередньо з ним на прийомі працює працівник загального відділу апарату райдержадміністрації. Контроль за своєчасним наданням інформацій щодо виконання доручень голови райдержадміністрації, даних під час особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 11. Під час проведення особистого прийому громадян заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації безпосередньо з ними на прийомі працюють працівники загального відділу райдержадміністрації. На них покладається контроль за виконанням доручень заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, даних на особистому прийомі громадян. На загальний відділ райдержадміністрації покладається контроль за своєчасним наданням відповідними службами інформацій на доручення заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

 12. Діловодний контроль за виконанням доручень, даних керівництвом райдержадміністрації під час прийому громадян, здійснюється працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації.

 13. Діловодство щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

 14. Відповідальність за організацію роботи та стан діловодства щодо розгляду звернень громадян несуть керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування.