Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Розпорядження голови райдержадміністрації

 УКРАЇНА
ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації


24 лютого 2017 року                             № 87  

Про затвердження Переліку  відомостей, 
які  містять службову  інформацію


     Відповідно до ст.6, 7, 13, Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 грудня 2016  року № 717, рішення комісії  з питань роботи із службовою інформацією від 20.02.2017 року № 2 :

             1. Затвердити Перелік відомостей, які містять службову інформацію, що утворюється або знаходиться у володінні, користуванні чи розпорядженні структурних підрозділів Чуднівської райдержадміністрації і якій надається гриф обмеження доступу «Для  службового користування»,  згідно з додатком.
         

Голова адміністрації            /підпис існує/         П.І.ЯригінЗАТВЕРДЖЕНО
                                Розпорядження голови
                                райдержадміністрації


ПЕРЕЛІК
відомостей, які містять службову інформацію, що утворюється або знаходиться у володінні, користуванні чи розпорядженні структурних підрозділів Чуднівської райдержадміністрації і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

1.    Загальні відомості.

    1) Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою  напряму діяльності районної державної адміністрації або здійсненням   контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і  передують публічному обговоренню та/або прийняттю, а також розголошення якої може призвести до порушення громадського порядку, конституційних прав і свобод людини, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні інформації.
    2) Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.
    3) Документи, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.
    4) Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», форми  3, 4, 5, 6, 12.
    5) особові справи державних службовців райдержадміністрації, їх трудові книжки.

2.    Цивільний захист.

    1)  План цивільного захисту району на особливий період.
   
    3. Промисловість, продовольче забезпечення.

     1) Відомості, які містять комерційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.
    2) Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.
   
4. Будівництво, архітектура, земельні відносини.

    1) Розділи схеми планування території Чуднівського району, що належать до інформації з обмеженим доступом.
    2) Розділи генерального плану населених пунктів району, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.
   
    5. Освіта, культура.

    1) Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах району.
    2) Відомості про персональні дані працівників освіти, їх особові справи та кадровий резерв в системі освіти району.
    3) Матеріали проведення і результати перевірок працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад в системі освіти району.
    4) Персональні дані вихованців, учнів навчальних закладів району.
    5) Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами  у секторі культури райдержадміністрації.
   
6.    Житлово-комунальне господарство.

    1) Координати об’єктів  джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
    2)  Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
     
7.    Технічний захист інформації.

1) Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.
    2) Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    3) Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в райдержадміністрації, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    4) Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.
    5) Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю та службову інформацію.
    6) Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності.
    7) Акти про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.
    8) Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.
    9) Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, яка не підпадає під дію ЗВДТ.
    10) Відомості про роботу (розміщення), у т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).
    11) Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації 1У категорії в автоматизованій системі (АС-1).
 
8. Оборонна та мобілізаційна робота.

    1) Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які не підпадають під дію ЗВДТ, щодо:
 створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
 виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в  особливий період;
 виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;
виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
 мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки,  залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань України;
 забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;
 показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;
 підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
 надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;
  номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації області;
 капітального будівництва в особливий період;
 створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;
 потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
2) Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
3) Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.
    4) Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання, які не підпадають під дію ЗВДТ.
     5) Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації району, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    6) Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не підпадають під дію ЗВДТ.
7) Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України в особливий період.
8) Відомості про функціонування єдиної  транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства району.
9) Відомості про заходи  мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрацій, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району.
10) Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
11) Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації району на режим роботи в умовах особливого періоду.
12) Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.
13) Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрацій, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району.
    14) Відомості про запасні пункти управління, пунктів управління, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    15) Відомості щодо перевірки стану мобілізаційної готовності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    16) Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі територіальної оборони, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    17) Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони, які не підпадають під дію ЗВДТ.
18) Відомості (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів.
19) Відомості (за окремими показниками) про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду.
20) Відомості (за окремими показниками) про кількість військовозобов’язаних, які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у районному  військовому комісаріаті, та кількість військовозобов’язаних, призначених на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України.
21) Відомості (за окремими показниками) про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку у районному військовому комісаріаті, ліміт її вилучення, та кількість техніки, призначеної на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України, її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.
    22) Відомості (за окремими показниками), що розкривають дислокацію військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації, які не підпадають під дію ЗВДТ.
    23) Акти перевірки стану мобілізаційної готовності структурних підрозділів райдержадміністрації, селищних, сільських радах, підприємств, установ та організацій.
    24) Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

9. Охорона державної таємниці.

1) Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.

    2) Зведені відомості (акти, журнали обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, передачі, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації; номенклатура справ.

    3) Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

    4) Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатуру посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; положення про доступ до державної таємниці.

    5) Відомості щодо облікової картки (форма 6) та картки результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (форма 8), вмотивований запит до органу СБУ стосовно його надання.

    6) Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

    7) Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

    8) Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.Перший заступник голови
адміністрації                /підпис існує/    Н.П.Загоненко