Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Адреса центру:

м.Чуднів, вул. Соборна,3

Тел.(041-39) 2-11-11

chudniv_center@ukr.net

Директор центру:  Чирун Тетяна Василівна

   Графік роботи:

понеділок-пятниця: 08:00 – 17:00

Перерва:13:00 – 14:00

Прийомні дні: середа: 09:00 - 13:00

Чуднівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  (далі - РЦСССДМ) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основною метою діяльності РЦСССДМ є сприяння у задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.    

Основними принципами діяльності РЦСССДМ є законність, добровільність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність, за дотримання етичних та правових норм, під час надання допомоги, недопущення негуманних і недискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.                    

При районному центрі функціонують спеціалізовані формування:

«Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» - спеціалізоване формування, для здійснення соціально – профілактичної роботи у віддалених населених пунктах з сім’ями, дітьми та молоддю, які опинились в складних життєвих обставинах.

Консультаційний пункт при пологовому відділенні  – спеціалізоване формування Центру для здійснення соціальної роботи з вагітними жінками та жінками, які народили дитину, з неповнолітніми матерями, з молодим подружжям, з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, з батьками ( або особами, які їх заміняють) які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини, з батьками, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти.

Консультаційний пункт при кримінальновиконавчій інспекцій – спеціалізоване формування для здійснення соціально – профілактичної роботи з дітьми та молоддю, які засудженні до покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Служба соціальної підтримки сімей – спеціалізоване формування для здійснення соціальної підтримки різних категорій сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Основними завданнями районного центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності районного центру;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

- раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- формування відповідального батьківства;

- запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

- створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;

здійснення соціальної роботи з сім’ями, де виховуються діти з функціональними обмеженнями;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

контроль за цільовим використанням коштів принародженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей;

вивчення потреб учасників АТО у послугах, надання психологічної підтримки, здійснення початкової оцінки потреб дітей та їх сімей;

участь у роботі з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сімям. 

Форми соціальної роботи РЦСССДМ

Форма соціальної роботи - визначений порядок, в якому протікає процес здійснення соціальної роботи.

Соціальна робота може здійснюватись в наступних формах:

  • індивідуальна;
  • групова.

Види соціальної роботи РЦСССДМ

Види соціальної роботи - це способи спрямованості соціальної роботи, визначення її змісту в залежності від поставлених цілей. 

Соціальна робота здійснюється за видами:

  • Соціальне обслуговування - соціальна робота, яка спрямована на здійснення системи заходів щодо задоволення різноманітних потреб з метою гармонійного та всебічного розвитку дітей, молоді та сім'ї.
  • Соціальний супровід - соціальна робота, яка спрямована на здійснення системи заходів щодо підтримки умов, достатніх для забезпечення життєдіяльності соціально незахищених верств населення з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу.
  • Соціальна профілактика - соціальна робота, яка спрямована на організацію та впровадження системи заходів щодо попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки, виявлення та запобігання будь-якому негативному впливу та його наслідків на життя і здоров'я дітей, молоді та сім'ї.
  • Соціальна реабілітація - соціальна робота, яка спрямована на здійснення системи заходів з метою відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей, молоді, сім'ї, їх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність до загальновизнаних суспільних правил і норм.

Види соціальних послуг РЦСССДМ:

інформаційні послуги: надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме: про види соціальних виплат (якщо сім'я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства); надання контактів служб або установ, куди необхідно звернутися по відповідну допомогу; про заклади, які можуть надати послуги, умови отримання соціальних послуг тощо;

психологічні послуги: психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості; надання консультацій з питань психологічного здоров'я та поліпшення взаємин з навколишнім середовищем; обговорення проблем та надання порад з розв'язання соціальних та психологічних проблем; навчання долати труднощі та конфлікти з оточенням; сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім'ї; організація та координація психотерапевтичних груп та груп взаємодопомоги; психологічна корекція та психологічна реабілітація;

соціально-педагогічні послуги: планування спільно із сім'єю чи особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих дій; виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини; просвітницька робота щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей розвитку сім'ї та сімейних стосунків; навчання батьків ефективним методам виховання, мобілізації власних ресурсів сім'ї для вирішення проблем надалі; допомога батькам у розв'язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання; здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого поводження та насильства; педагогічне консультування з питань розв'язання педагогічних проблем сім'ї та її членів; влаштування дитини в клуб, секцію, гурток тощо;

соціально-медичні послуги: посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; консультації з питань збереження і зміцнення здоров'я; формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок; формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин; профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу; сприяння в підтримці та охороні здоров'я тощо;

юридичні послуги: надання консультацій з питань чинного законодавства, гарантій та пільг; здійснення захисту прав та інтересів сім'ї чи особи; захист прав дитини;

соціально-економічні послуги: допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям тощо); допомога в оздоровленні, сприяння в отриманні державних соціальних допомог, у наданні грошової допомоги, а також допомоги у вигляді грошових компенсацій; інформування з питань працевлаштування та сприяння цьому, навчання; посередництво в наданні гуманітарної допомоги тощо.

МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ!

ДАВАЙТЕ БУДУВАТИ МАЙБУТНЄ  РАЗОМ!

Звертайтеся до Чуднівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Вам буде надана якісна допомога!

13200 м. Чуднів, вул. Соборна, 3, Телефон (04139) 2-11-11

Електронна пошта: chudniv_center@ukr.net

Робочі дні :понеділок-пятниця 8:00-17:00

Вихідні дні: субота, неділя.