Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Порядок розгляду звернень і організації особистого прийому громадян.

Порядок розгляду звернень і організації особистого прийому громадян.
 1. Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” районна державна адміністрація розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги громадян (далі – звернення) та повідомляє авторів про результати розгляду.

 2. Організація розгляду звернень та особистого прийому громадян в райдержадміністрації покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації, який підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

 3. Організація роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян в райдержадміністрації здійснюється згідно з вимогами Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” та інших законодавчих актів, а також актів Президента та Уряду України.

 4. Письмові звернення громадян, надіслані поштою або передані до райдержадміністрації, що відповідають вимогам ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”, реєструються і попередньо опрацьовуються працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації та передаються на розгляд керівництву райдержадміністрації.

 5. Порушені у зверненнях громадян до райдержадміністрації питання розглядаються головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату відповідно до розподілу обов’язків.

 6. На виконання ст.ст. 14, 15, 16 Закону України “Про звернення громадян” звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки.

 7. Громадяни, які звернулися до районної державної адміністрації, отримують відповіді про результати розгляду звернень у терміни, передбачені ст.20 Закону України “Про звернення громадян”.

 8. Відповіді громадянам готують (надають) ті відділи, управління, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, районні служби, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації, які отримали звернення на розгляд та виконання.

 9. Відповіді громадянам підписують голова райдержадміністрації, його заступники відповідно до розподілу обов’язків або за їх дорученням керівники відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій.

 10. Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання відповідей громадянам за їх зверненнями несуть керівники відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, яким надсилались звернення на розгляд, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 11. За результатами розгляду звернень громадян інформації органам державної влади вищого рівня, народним депутатам України, засобам масової інформації, іншим органам готують відділи, управління, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, районні служби за дорученням голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату згідно з резолюцією. Якщо у резолюції декілька виконавців, узагальнену інформацію готує особа (галузева служба), визначена в резолюції керівництва райдержадміністрації першою.

 12. Зазначені інформації готуються за підписом голови райдержадміністрації, його заступників згідно з розподілом обов’язків.

 13. Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання інформації несуть керівники зазначених служб у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 14. Інформації за зверненнями громадян, які готуються за підписом голови райдержадміністрації, візуються заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, а також керівниками служб, яким доручався розгляд звернень.

 15. Інформації за зверненнями громадян, які готуються за підписом заступників голови райдержадміністрації, візуються керівниками служб, яким доручався розгляд звернень.

 16. Організаційне забезпечення та контроль за своєчасним наданням інформацій здійснюють працівники загального відділу апарату райдержадміністрації.

 17. Відповідно до ст. 8 Закону України ”Про звернення громадян” не розглядаються:

  • анонімні звернення;
  • повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, про що інформується громадянин.
 18. Загальний відділ апарату райдержадміністрації періодично аналізує кількість і характер письмових та усних звернень, роботу по їх розгляду та інформує про це керівництво районної державної адміністрації.

 19. Організація особистого прийому громадян

  Особистий прийом громадян здійснюється головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату, керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з затвердженими графіками.

 20. Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації містить дані про місце проведення, дні та години прийому, затверджується головою райдержадміністрації, оприлюднюється через засоби масової інформації.

 21. Графіки особистого прийому громадян у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування, а також графіки виїзних прийомів громадян, затверджуються відповідними керівниками та оприлюднюються.

 22. В райдержадміністрації попередню співбесіду з громадянами, які прийшли на прийом до голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату та організаційне забезпечення прийому здійснюють працівники загального відділу апарату райдержадміністрації.

 23. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації здійснюється у відповідності із затвердженим графіком.

 24. Короткий зміст звернень громадян, з якими вони звертаються на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату вноситься працівниками відділу у картку обліку особистого прийому громадян.

 25. Якщо питання, порушене в усному зверненні, вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо, то таке звернення направляється на виконання відповідним службам, а громадянин за результатами його розгляду отримує від райдержадміністрації або від зазначених служб відповідь у терміни, визначені статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”.

 26. За бажанням громадянина відповідь на його звернення на особистому прийомі може бути як письмова, так і усна.

 27. Письмова відповідь за результатами особистого прийому готується згідно з вимогами, передбаченими пунктами 8, 9, 10 цього Порядку.

 28. Під час проведення особистого прийому громадян головою райдержадміністрації безпосередньо з ним на прийомі працює працівник загального відділу апарату райдержадміністрації. Контроль за своєчасним наданням інформацій щодо виконання доручень голови райдержадміністрації, даних під час особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 29. Під час проведення особистого прийому громадян заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації безпосередньо з ними на прийомі працюють працівники загального відділу райдержадміністрації. На них покладається контроль за виконанням доручень заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, даних на особистому прийомі громадян. На загальний відділ райдержадміністрації покладається контроль за своєчасним наданням відповідними службами інформацій на доручення заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

 30. Діловодний контроль за виконанням доручень, даних керівництвом райдержадміністрації під час прийому громадян, здійснюється працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації.

 31. Діловодство щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

 32. Відповідальність за організацію роботи та стан діловодства щодо розгляду звернень громадян несуть керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування.