Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Головний спеціаліст з питань документообігу, організаційної та інформаційної діяльності

Інформація для контактів:

Адреса: 13200 Житомирська область,
м.Чуднів, вул. Героїв Майдану,104
тел.(04139) 2-14-42

e-mail: chudnivrda@chudrda.gov.ua

                                     Яблонська Галина Вікторівна

Основні завдання:

  - забезпечення   єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;

  - забезпечення виконання вимог Конституції України, законодавства України щодо реалізації конституційного права громадян на звернення в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування району;

  - здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, інших службових документів та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків їх виконання і внесення пропозицій щодо їх усунення;

  організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації при розв’язанні проблем економічного та соціального розвитку, бюджету та життєзабезпечення населення району;
  - підвищення ефективності організаційно-масової роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток державних принципів у їх діяльності;

  - планування роботи районної державної адміністрації, що передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;

  - забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території району;

  - створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

  - впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

  - аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

  - сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації;

  - сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

  - поширення інформації про діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет;

  - здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування.