Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Інформація для контактів:

Адреса: 13200 Житомирська область,
м.Чуднів, вул. Героїв Майдану,104
тел.(04139) 2-13-54

e-mail: amomot.vera@ukr.net

Начальник відділу: Момот Віра Олександрівна

Головний спеціаліст-бухгалтер: Момот Таїса Степанівна


Основні завдання відділу:

 • Забезпечує реалізацію державної політики у сфері бюджету, фінансів та бухгалтерського обліку, дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, здійснення обробки персональних даних працівників райдержадміністрації.
 • Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів з відображенням господарських операцій на підставі первинних документів.
 • Забезпечує планування видатків на утримання райдержадміністрації за бюджетними запитами на наступник рік по районному та державному бюджету згідно затверджених форм.
 • Готує проекти кошторисів, планів асигнувань та кошториси та плани асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету з розрахунками до них.
 • Забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань на утримання структурних підрозділів райдержадміністрації, довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету і подає на затвердження.
 • Розробляє проекти наказів щодо організації ведення бухгалтерського облiку в райдержадміністрації.
 • Вносить пропозиції щодо структури, штатних розписів структурних підрозділів райдержадміністрації, встановлення розміру посадових окладів, надбавок, визначення розміру матеріальної допомоги та премії.
 • Здійснює розрахунки з працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації заробітної плати , витрат, понесених у відрядженнях, з постачальниками та підрядниками.
 • Забезпечує облік руху активів установи, контролює їх списання, проводить інвентаризацію коштів та майна, що знаходяться на балансі структурних підрозділів райдержадміністрації.
 • Забезпечує вчасне складання та подання місячної, квартальної, річної фінансової та статистичної звітності до відповідних органів.
 • Організовує контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб ставно обліку та збереження майна, яке знаходиться на їх відповідальному зберіганні.
 • Забезпечує збереження первинних бухгалтерських документів та передачу їх в архів апарату облдержадміністрації у встановленому порядку.